O nas

zadzwoń 661-661-200

Kodeks Dobrych Praktyk

Głównym założeniem Kodeksu Dobrych Praktyk Feniks Finanse jest zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu, uczciwości, wiarygodności, odpowiedniego zarządzania konfliktem interesów wynikającym m.in. z powiązań pośredników z kredytodawcami oraz ze struktury wynagrodzeń.

Pracownicy oraz Współpracownicy Feniks Finanse przy wykonywaniu czynności pośrednictwa finansowego kierują się poniższymi zasadami: 

  1. Obiektywne doradztwo.
  2. Wiedza. 
  3. Rzetelność w obsłudze.
  4. Poufność. 
  5. Profesjonalizm. 
  6. Edukacja.