zadzwoń 661-661-200

Nasze usługi

Na jakiej podstawie działa Feniks Finanse?

Spółka Feniks Finanse została zarejestrowana w 2006 roku jako podmiot świadczący usługi pośrednictwa finansowego. Działając na podstawie zawartych umów bankowych pomagamy Klientom sfinansować zróżnicowane cele. Od 22 lipca 2017 r. spółka działa zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznych i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Nasze produkty.

Obsługujemy Klientów w zakresie:

  • Produktów hipotecznych
  • Produktów firmowych
  • Inwestycji
  • Ubezpieczeń

Czy usługi pośrednictwa finansowego są bezpłatne?

Tak. Uzyskanie kredytu za naszym pośrednictwem jest bezpłatne. Całkowite koszty naszego wynagrodzenia ponosi bank. Jesteśmy wynagradzani przez banki na podstawie zawartych umów. Kredytobiorca ponosi wyłącznie standardowe opłaty zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji danego banku.

Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznych i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami do naszych obowiązków należy:

  • przedstawiamy lub oferujemy konsumentom umowy o kredyt hipoteczny, lub
  • udzielamy konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne  polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny